KURSA DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri, Hacettepe Üniversitesinin misyon ve hedefleri doğrultusunda; ülkemizde ilk kez Hacettepe İç Hastalıkları ailesi tarafından düzenlenen ve müteakiben geleneksel hale gelen “İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu”nun 28.cisine davet etmenin kıvanç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Hacettepe İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalları olarak düzenlediğimiz 28. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu’nu, 23-25 Şubat 2023 tarihlerinde Hacettepe Kültür Merkezinde gerçekleştireceğiz. Toplantımız, koronavirüs önlemleri kapsamında fiziki mesafe göz önünde bulundurularak, kültür merkezimizdeki en büyük salon olan M salonunda yapılacaktır.

Bilimsel program, birçok alanda güncel bilgileri ve klinik pratikte kullanışlı olabilecek başlıkları içerecek şekilde oluşturuldu.

Kursumuzun süreç içerisinde, yolu Hacettepe Dahiliye’den geçen meslektaşlarımızın da katılımıyla alumni havasında geçmesi de bizleri mutlu ediyor.

Kurs süresince konularında yetkin öğretim üyelerimize ileteceğiniz soru ve yorumları da değerlendireceğimizi belirtir, Şubat ayı sonunda Ankara kışında sizlerle görüşmeyi diliyoruz.

Prof. Dr. Arzu Topeli İskit
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ömer Karadağ
Hacettepe İç Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

DÜZENLEME KURULU


Dr. Mustafa ARICI
Dr. Burcu BALAM YAVUZ
Dr. Nursel BAŞARAN
Dr. Lütfü ÇÖPLÜ
Dr. Ömer DİZDAR
Dr. Meltem HALİL
Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER
Dr. Ebru ERSOY ORTAÇ
Dr. Alper GÜRLEK
Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
Dr. Giray KABAKÇI
Dr. Umut KALYONCU
Dr. Ömer KARADAĞ
Dr. Ergün Barış KAYA
Dr. Taylan KAV
Dr. Ümit Yavuz MALKAN
Dr. Seda OĞUZ
Dr. Necla ÖZER
Dr. Nilgün SAYINALP
Dr. Toros SELÇUK
Dr. Süleyman Nahit ŞENDUR
Dr. Arzu TOPELİ İSKİT
Dr. Oğuz Abdullah UYAROĞLU
Dr. Serhat ÜNAL
Dr. Uğur ÜNLÜTÜRK
Dr. Tolga YILDIRIM

*İsimler Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.

BİLİMSEL PROGRAM KONU BAŞLIKLARI


 • ENDOKRİNOLOJİ
 • GENEL DAHİLİYE
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI
 • NEFROLOJİ
 • ROMATOLOJİ
 • GASTROENTEROLOJİ
 • GERİATRİ
 • HEMATOLOJİ
 • KARDİYOLOJİ
 • MEDİKAL ONKOLOJİ
 • YOĞUN BAKIM
 • İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI

KAYIT


KAYIT ÜCRETLERİ 9 Aralık 2022 Öncesi 9 Aralık 2022 Sonrası Kurs Esnasında
3.500 ₺ 3.750 ₺ 4.000 ₺

***Erken kayıt ücretleri 9 Aralık 2022 tarihine kadar ödeme yapılması durumunda geçerlidir.

Kayıt & Konaklama İptal Şartları:

 • Tüm kayıt ve rezervasyon iptalleri için DMR Turizm’e yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.
 • 9 ARALIK 2022 tarihinden önce yapılan iptallerde geri ödeme yapılacaktır.
 • 9 ARALIK 2022 tarihinden sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ


BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI

 1. Sadece web sitesi üzerinden online ortamda gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacaktır. Başka yollarla (posta, e- mail vb.) gönderilen bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.
 2. Bildiri özetini online ortama yükleyen araştırmacı bildiri özetinin tüm etik kurallara uygun olduğunu taahhüt eder. Yazım kuralları hatalarından bildiri yazarları sorumludur.
 3. Bildiri gönderimi için bildiriyi sunan/sorumlu araştırmacının kongre katılım kaydı zorunludur.
 4. Gönderilecek bildiri özetleri “deneysel çalışmalar, özgün klinik çalışmalar ya da özgün vaka raporları” şeklinde olabilir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 1. Bildiri gönderim formatı “özet” şeklindedir.
 2. Bildiri Özetleri; Microsoft Word dosyası şeklinde, Times New Roman formatında, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile maksimum 500 kelime (başlık, yazar adları ve yazarların çalıştıkları kurumlar ve kaynaklar hariç) olarak yazılmalıdır.
 3. Bildiri Özet formatı;
  Deneysel Çalışmalar ve Özgün Klinik Çalışmalar için “Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Kaynaklar ”
  Vaka Raporları için “Giriş, Olgu Sunumu, Sonuç, Kaynaklar” şeklinde olmalıdır.
 4. Bildiri Başlığı; sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
  Örneğin: Prolaktinomada kabergolin tedavisinin etkinliği
 5. Bildiri Başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.
 6. Yazarların adları yazılırken hem isim, varsa ikinci isim ve soyisimler büyük harfle başlamalıdır. Unvan kullanılmamalıdır.
  Örneğin: Mehmet Ali Yılmaz
 7. Yazarların çalıştıkları kurumların adları ve bulundukları şehir yazılmalıdır.
  Örneğin: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 8. Bildiri özetlerinde standart kısaltmalar açıklamaları olmadan kullanılabilir. Özel bir kısaltma kullanıldığında, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içerisinde belirtilmelidir.
 9. En fazla 1 adet Resim veya Figür ve 1 adet tablo eklenebilir. Tablo, resim veya figürler özet ile AYNI WORD DOSYASI içerisinde özetin altında tek bir dosya şeklinde yüklenmelidir.
 10. 12 Ocak 2023 tarihinden sonra gönderilen bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

 • Uygun şekilde gönderilen tüm bildiri özetleri “Bilimsel Kurul” tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar gönderilen e-posta adresine 20 Ocak 2023 tarihinden sonra bildirilecektir.
 • Değerlendirme sonucu kabul edilen bildiriler, “Sözel Bildiri” veya “Poster Bildiri” şeklinde sunulacaktır.
 • Ayrıca “Tam metin bildiri” şeklinde Kongre Bildiri Kitapçığında yayınlanacaktır.
 • “Tam metin” ve “Poster” ler Tam Metin ve Poster Özellikleri çerçevesinde hazırlanmalıdır.

TAM METİN BİLDİRİ ÖZELLİKLERİ

 • “Bildiri Tam metni” Microsoft Word dosyası şeklinde, Times New Roman formatında, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile 100-1500 kelime (referanslar dahil) halinde en az 2 sayfa, en fazla 5 sayfa (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) olacak biçimde hazırlanmalı ve yeniden neriman.kose@dmrturizm.com.tr adresine gönderilmelidir.
 • Bildirinin Kongre Bildiri Kitapçığında yayınlanması için “Bildiri Tam metni” nin en geç 28 Ocak 2023 tarihine kadar neriman.kose@dmrturizm.com.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

POSTER BİLDİRİ ÖZELLİKLERİ

 1. Posterin maksimum boyutu 90 cm x 120 cm olmalı, dikey/yatay olarak dizayn edilmelidir.
 2. Posterin başlığı en az 48 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın 2 satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 3. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 28 punto ve koyu, diğer bölümler için en az 18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
 4. Posterler, stand alanında düzenleme kurulunca belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 5. Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 6. Poster sunuları “Poster Alanı”nda sergilenecektir. Kongre sonunda kaldırılmayan posterlerin sorumluluğu sahiplerine aittir.
 7. Sunum tarih, saat ve numarası son başvuru tarihinden sonra bildiri sahiplerine bildirilecektir.

SÖZEL BİLDİRİ ÖZELLİKLERİ

 1. Sözel sunum olarak seçilmiş bildirilerin araştırmacılarından en az birinin MSEK’e kayıt yaptırmış olması ve sözel sunum saatinde kurs merkezinde bulunması gerekmektedir.
 2. Her bir sunum için belirlenen süre 4+2dakikadır. 2 dakikalık süre tartışma için ayrılmıştır.
 3. Sözel sunumların genel sunum kurallarına uygun olarak hazırlanması tavsiye edilir.
 4. Sunum tarih ve saati bilimsel program ile birlikte bildiri sahiplerine bildirilecektir.

GENEL BİLGİLER


TOPLANTI TARİHİ VE YERİ

23-25 Şubat 2023, Hacettepe Kültür Merkezi, M Salonu / Ankara

TOPLANTI DİLİ

Toplantı dili Türkçe'dir.

Yaka Kartı

Toplantı süresince tüm bilimsel programda yaka kartı bulundurulmalıdır.

Toplantı Kayıt

Kayıt masası; 23-24-25 Şubat 2023 tarihlerinde 08:00 – 17:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.

Davet Mektubu

Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan toplantı davet yazıları Kurs Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

Katılım Sertifikası

Kursa kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası toplantının son gününde kayıt masasından verilecektir.

GEÇMİŞ TOPLANTILAR

İLETİŞİM


BİLİMSEL SEKRETERYA
Dr. Ömer Karadağ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Romatoloji Bilim Dalı

Tel : 0312 305 1 450
Faks : 0312 310 0 194
omerk@hacettepe.edu.tr


 
Hacettepe İç Hastalıkları Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği
info@hicder.org.tr
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri
Turizm İnş. Taah. ve Tic. A.Ş.

Hilal Mah. Sukarno Cad. 696. Sokak
No: 22 / 9-10 Yıldız - Çankaya
ANKARA - TURKEY

Tel : 0312 442 01 50
Fax : 0312 442 04 10
hacettepemsek@dmrturizm.com.tr